Downloads

Asian Cuisine Trading heeft een aantal processen om kwaliteitsredenen vastgelegd in daarvoor bestemde formulieren.

Kwaliteit

Ondanks dat wij zorgvuldig onze producten en leveranciers selecteren, bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat onze levering niet voldeed aan de overeengekomen specificatie. U kunt uw  klacht telefonisch dan wel middels een klachtenformulier bij ons melden. Klik hier voor ons klachtenformulier. U klacht wordt met de uiterste zorg behandeld.

Recall

Als importeur zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten die wij importeren. Indien om welke redenen dan ook onze producten tot een recall procedure leiden, zullen wij binnen de wettelijke normen zorg dragen voor een recall operatie. Wij verzoeken een recall melding per ommegaande bij ons team telefonisch te melden. Bij een recall hanteren wij het volgende informatieformulier.

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden. Onze voorwaarden worden thans herzien en geactualiseerd aan de huidige wet- en regelgeving.

Inkoopvoorwaarden

Bij onze import maken wij gebruik van specifieke eigen inkoopvoorwaarden. Klik hier om onze inkoopvoorwaarden aan te vragen. Onze inkoopvoorwaarden worden thans herzien en geactualiseerd aan de huidige wet- en regelgeving.